Bostadsrättsföreningen Bolinderbyn nr 1 i Kallhäll

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Bolinderbyn nr 1 i Kallhäll hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Järfälla som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Bolinderbyn nr 1 i Kallhäll finns. I Järfälla så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Bolinderbyn nr 1 i Kallhäll tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Bolinderbyn nr 1 i Kallhäll har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Bolinderbyn nr 1 i Kallhäll så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-58355544.

Järfälla arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsföreningen Bolinderbyn nr 1 i Kallhäll har idag 713200-0121 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hanze, Karin Alma Elisabeth -Lindestam, Per -Runcis, Maija Louise Yvonne är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Bolinderbyn nr 1 i Kallhäll

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Bolinderbyn nr 1 i Kallhäll så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hanze, Karin Alma Elisabeth som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmblad, Armi Inkeri som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindestam, Per som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Runcis, Maija Louise Yvonne som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöholm, Sven Algot Kristofer som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Westman, Dan Jörgen som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamotEriksson, Sven Olof som är född 1959 och har titeln Suppleant, Gabrielsson, Jan Anders som är född 1965 och har titeln Suppleant, Gustavsson, Yvonne Elizabeth som är född 1955 och har titeln Suppleant.