Bostadsrättsföreningen Koppartackan

Stockholms län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bo- städer och lokaler under nyttjanderätt för obegränsad tid, för- valta föreningens fasta och lösa egendom samt i övrigt främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att * Främja serviceverksamhet med anknytning till boendet för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov * Värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrätts- havare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Koppartackan vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Järfälla så är Bostadsrättsföreningen Koppartackan ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Stockholms län så finns det ännu fler.

Järfälla arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Järfälla och i Stockholms län. Redan 1959-07-01 så skapades Bostadsrättsföreningen Koppartackan och bolaget är har ej F-skattsedel.

713200-0469 är organisationsnummret för bolaget som finns i Järfälla.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Koppartackan och det finns många bolag som är i Stockholms län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Koppartackan så går det att nå dem via telefon på 08-58089713 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Koppartackan är Eriksson, Sigrid Margareta som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Ferngren, Per-Åke som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellberg, Anneli Margareta som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Moberg, Lars Erik Peter som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandström, Eva Ann-Christine som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Frigren, Solveig Birgitta som är född 1959 och har titeln SuppleantRåå Janryd, Malin Katarina som är född 1970 och har titeln Suppleant, .