Bostadsrättsföreningen Nybergstvåan

Stockholms län

Information

713200-0642 är organisationsnummer för företaget Bostadsrättsföreningen Nybergstvåan. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Nybergstvåan är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Järfälla som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Nybergstvåan finns i.

Bostadsrättsföreningen Nybergstvåan har varit registrerat sedan 1955-09-05 och det finns flera företag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Nybergstvåan så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1993-01-01.

Bostadsrättsföreningen Nybergstvåan är och det finns flera bolag i Järfälla som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Nybergstvåan är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening.

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Nybergstvåan så kan ni göra det på telefon genom 08-58165102 eller genom brev på följande adress:
Veddestav. 13, 175 62, Järfälla

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Nybergstvåan och det är Adolfsson, Lena Christel som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundgren, Carl Patrik som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Netzel, Mats Rütger som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Per Åke Gösta som är född 1954 och har titeln Suppleant, Stenberg, Lennart som är född 1947 och har titeln Suppleant,