HSB:s Bostadsrättsförening Rondellen i Järfälla

Stockholms län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB:s Bostadsrättsförening Rondellen i Järfälla vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Järfälla så är HSB:s Bostadsrättsförening Rondellen i Järfälla ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Stockholms län så finns det ännu fler.

Järfälla arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Järfälla och i Stockholms län. Redan 1953-02-16 så skapades HSB:s Bostadsrättsförening Rondellen i Järfälla och företaget är har ej F-skattsedel.

713200-0709 är organisationsnummret för företaget som finns i Järfälla.

Just nu är HSB:s Bostadsrättsförening Rondellen i Järfälla och det finns många företag som är i Stockholms län

Vill ni komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Rondellen i Järfälla så går det att nå dem via telefon på 08-58089700 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB:s Bostadsrättsförening Rondellen i Järfälla är Forsgren, Jörgen Lennart som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Bengt Erik Vilhelm som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Bo Göran som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Norin, Mona Carina som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjölander, Nency Anette som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Rune Anders Ola som är född 1973 och har titeln SuppleantSalla, Mervi Marjaana som är född 1953 och har titeln Suppleant, .