HSB bostadsrättsförening Sture i Järfälla

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns HSB bostadsrättsförening Sture i Järfälla. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Järfälla här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB bostadsrättsförening Sture i Järfälla tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Järfälla jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Stockholms län gör att företag trivs där.

HSB bostadsrättsförening Sture i Järfälla är ej momsregistretat och har organisationsnummer 713200-0907.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: 08-58089700 alternativt besöka eller skicka post till HSB bostadsrättsförening Sture i Järfälla på följande adress Vasaplatsen 4, 177 57, Järfälla.

HSB bostadsrättsförening Sture i Järfälla är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB bostadsrättsförening Sture i Järfälla så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Jakobsson, Marie Helena som är född 1973 och har titeln Suppleant . Persson, Kurt Arvid Lennart som är född 1931 och har titeln Suppleant , , .

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.