HSB bostadsrättsförening Trollberget i Järfälla

Stockholms län

Information

I Järfälla finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB bostadsrättsförening Trollberget i Järfälla. Det finns flera verksamheter som liknar HSB bostadsrättsförening Trollberget i Järfälla i Stockholms län. Järfälla är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1965-09-06 så har HSB bostadsrättsförening Trollberget i Järfälla varit registrerat. Idag är HSB bostadsrättsförening Trollberget i Järfälla och det finns fler verksamheter som är det i Järfälla.

Vill man komma i kontakt med HSB bostadsrättsförening Trollberget i Järfälla så kan man gör det genom att posta ett brev till Vasaplatsen 4, 177 57, Järfälla. Vi ni istället prata med HSB bostadsrättsförening Trollberget i Järfälla så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att inom föreningen främja studie- och fritidsverksamhet, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet, för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Björinder, Rolf som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Aleksandra som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Göthberg, Carina Elisabet som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Hagberg, Karin Ing-Marie som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Hägglund, Thord Arne Peter som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Englund, Jens Jörgen som är född 1968 och har titeln SuppleantFlink, Britt-Marie Karin som är född 1960 och har titeln Suppleant, Saraj, Mohammad Hassan som är född 1956 och har titeln Suppleant, Wåhlén, Per Mattias som är född 1964 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Björinder, Rolf -Eriksson, Aleksandra -Hagberg, Karin Ing-Marie -Hägglund, Thord Arne Peter .

HSB bostadsrättsförening Trollberget i Järfälla har 713200-0956 som sitt organisationsnummer.