HSB:s Bostadsrättsförening Wibbla Äng i Järfälla

Stockholms län

Information

HSB:s Bostadsrättsförening Wibbla Äng i Järfälla hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Järfälla som är den kommunen där HSB:s Bostadsrättsförening Wibbla Äng i Järfälla finns. I Järfälla så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB:s Bostadsrättsförening Wibbla Äng i Järfälla tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. HSB:s Bostadsrättsförening Wibbla Äng i Järfälla har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB:s Bostadsrättsförening Wibbla Äng i Järfälla så kan ni göra det genom att skicka er post till Vasaplatsen 4, 177 57, Järfälla men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-58089700.

Järfälla arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

HSB:s Bostadsrättsförening Wibbla Äng i Järfälla har idag 713200-1061 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bohnsack, Marianne -Eriksson, Tore Oskar -Georgsson, Lisbeth Else-Marie -Lindblad, Mait Helene är den som för stunden ansvarar för HSB:s Bostadsrättsförening Wibbla Äng i Järfälla

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB:s Bostadsrättsförening Wibbla Äng i Järfälla så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bohnsack, Marianne som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Tore Oskar som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Georgsson, Lisbeth Else-Marie som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindblad, Mait Helene som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Svahn, Lars Peter Mikael som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Hakomäki, Pauli Erik som är född 1946 och har titeln SuppleantLarsson, Anna Erika som är född 1973 och har titeln Suppleant, Meijer, Lars Robert Aseffa som är född 1959 och har titeln Suppleant, Vallbom, Jan Mikael som är född 1959 och har titeln Suppleant.