HSB Bostadsrättsförening Runby Backe i Upplands Väsby

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns HSB Bostadsrättsförening Runby Backe i Upplands Väsby. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Järfälla här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Runby Backe i Upplands Väsby tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Järfälla jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Stockholms län gör att bolag trivs där.

HSB Bostadsrättsförening Runby Backe i Upplands Väsby är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716417-7938.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 08-59084180.

HSB Bostadsrättsförening Runby Backe i Upplands Väsby är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB Bostadsrättsförening Runby Backe i Upplands Väsby så sitter följande personer i styrelsen: , , , , ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.