HSB Bostadsrättsförening Gjutaren 2 i Järfälla

Stockholms län

Information

HSB Bostadsrättsförening Gjutaren 2 i Järfälla hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Järfälla som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Gjutaren 2 i Järfälla finns. I Järfälla så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Gjutaren 2 i Järfälla tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Gjutaren 2 i Järfälla har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Gjutaren 2 i Järfälla så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-58089700.

Järfälla arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

HSB Bostadsrättsförening Gjutaren 2 i Järfälla har idag 716418-0502 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Håkan Berg, Rolf Björinder, Susanne Blomberg och Michael Wallbom , två i förening. är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Gjutaren 2 i Järfälla

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Gjutaren 2 i Järfälla så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Berg, Erik Håkan som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Björinder, Rolf som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Blomberg, Ingrid Susanne som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Vallbom, Jan Mikael som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Helen Sofia Christina som är född 1964 och har titeln Suppleant, Österlund, Anders Wilhelm som är född 1950 och har titeln Suppleant.