HSB bostadsrättsförening Spinnrocken i Järfälla

Stockholms län

Information

HSB bostadsrättsförening Spinnrocken i Järfälla hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Järfälla som är den kommunen där HSB bostadsrättsförening Spinnrocken i Järfälla finns. I Järfälla så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB bostadsrättsförening Spinnrocken i Järfälla tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har F-skatt vilket HSB bostadsrättsförening Spinnrocken i Järfälla har haft sedan 1994-01-01. HSB bostadsrättsförening Spinnrocken i Järfälla har funnits sedan och 1992-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till HSB bostadsrättsförening Spinnrocken i Järfälla så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-58089700.

Järfälla arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

HSB bostadsrättsförening Spinnrocken i Järfälla har idag 716419-3232 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Clementz, Olov Karl Gunnar -Granlund, Ulla Margareta -Lindblad, Mait Helene -Malmqvist, Ernst Håkan är den som för stunden ansvarar för HSB bostadsrättsförening Spinnrocken i Järfälla

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB bostadsrättsförening Spinnrocken i Järfälla så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Clementz, Olov Karl Gunnar som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Grahn, Mats Ola Ingemar som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Granlund, Ulla Margareta som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Bror John-Erik som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Josefsson, Pawel som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Malmqvist, Ernst Håkan som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamotMontanari de Meza, Neide som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Vallbom, Jan Mikael som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindblad, Mait Helene som är född 1957 och har titeln SuppleantWindisch, Erich som är född 1939 och har titeln SuppleantÅkerman, Birgitta som är född 1926 och har titeln Suppleant.