Bostadsrättsföreningen Viksjö Torg

Stockholms län

Information

I Järfälla finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Viksjö Torg. Det finns flera företag som liknar Bostadsrättsföreningen Viksjö Torg i Stockholms län. Järfälla är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 2001-03-28 så har Bostadsrättsföreningen Viksjö Torg varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Viksjö Torg och det finns fler företag som är det i Järfälla.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Viksjö Torg så kan man gör det genom att posta ett brev till Andebodav. 2, 175 43, Järfälla. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Viksjö Torg så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Aspling, Robin Deepak som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Letzler, Nils Owe Gustav som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Kent Staffan som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Fogelberg, Carola Margareta som är född 1970 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna -suppleanten .

Bostadsrättsföreningen Viksjö Torg har 769606-9207 som sitt organisationsnummer.