Bergsprängningsentreprenörerna i Sverige Ekonomiska förening

Stockholms län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för att bergsprängningsbranschen ska uppnå en stabilare och starkare ställning inom näringsliv och samhälle. Detta innebär att föreningen ska påverka utformning av regler och bestämmelser som omfattar bergsprängningsbranschen samt verka för att förutsättningar för utförande av sprängningsarbeten underlättas genom förbättrade tekniska specifikationer. Föreningen ska verka för att öka möjligheterna att rekrytera nya bergsprängare. Detta ska göras genom att återställa yrkets status samt genom förbättring av utbildningen inom området. Föreningen ska aktivt bidraga till den sprängtekniska utvecklingen genom att påverka forsknings- och utvecklingsarbeten så att den får en mera praktisk och tillämpad inriktning.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bergsprängningsentreprenörerna i Sverige Ekonomiska förening vars verksamheterstyp är Ekonomisk förening.

I Järfälla så är Bergsprängningsentreprenörerna i Sverige Ekonomiska förening en av många verksamheter vars bolagstyp är Ekonomisk förening och tittar vi till hela Stockholms län så finns det ännu fler.

Järfälla arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Järfälla och i Stockholms län. Redan 2002-01-15 så skapades Bergsprängningsentreprenörerna i Sverige Ekonomiska förening och verksamheten är har F-skattsedel Bergsprängningsentreprenörerna i Sverige Ekonomiska förening har haft det sedan 2008-04-10.

Bergsprängningsentreprenörerna i Sverige Ekonomiska förening är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 2002-04-09

769607-9164 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Järfälla.

Just nu är Bergsprängningsentreprenörerna i Sverige Ekonomiska förening och det finns många verksamheter som är i Stockholms län

Vill ni komma i kontakt med Bergsprängningsentreprenörerna i Sverige Ekonomiska förening så går det att nå dem via telefon på 08-363614 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Johansson, Jan Erik Anders -Netterlind, Erik Roland

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bergsprängningsentreprenörerna i Sverige Ekonomiska förening är Netterlind, Erik Roland som är född 1947 och har titeln Extern VD, Hilding, Peter Robert som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Jan Erik Anders som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Malte Volgan som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjökvist, Kurt Herbert som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Kenneth William som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamotSvensson, Per Gunnar som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Berglund, Johan Markus som är född 1973 och har titeln Suppleant, Johansson, Mats Erik Anders som är född 1968 och har titeln SuppleantKauppi, Per Mikael som är född 1968 och har titeln SuppleantLindberg, Henry Christian som är född 1973 och har titeln Suppleant.