Spidarör Aktiebolag

Stockholms län

Information

Spidarör Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Järfälla som är den kommunen där Spidarör Aktiebolag finns. I Järfälla så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Spidarör Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Spidarör Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Spidarör Aktiebolag har funnits sedan och 1987-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Spidarör Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Industriv. 3, 739 30, Skinnskatteberg men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0222-44000.

Järfälla arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Spidarör Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Spidarör Aktiebolag har idag 556025-4996 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Spidarör Aktiebolag

Bolaget skall bedriva fastighets- och egendomsförvaltning, handel och förvaltning av värdepapper, dock ej sådan verksamhet som omfattas av lagen om bankrörelse eller lagen om kreditmarknadsbolag samt därmed förenlig verksamhet.

I Spidarör Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Engström, Alf Gerald som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Zilling, Jürgen Paul som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Nilsson, Glen Kurt Gustav som är född 1952 och har titeln Suppleant, Karlström, Karl Magnus som är född 1954 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor, .