Matt-Jacob i Järfälla Aktiebolag

Stockholms län

Information

Matt-Jacob i Järfälla Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Järfälla som är den kommunen där Matt-Jacob i Järfälla Aktiebolag finns. I Järfälla så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Matt-Jacob i Järfälla Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Matt-Jacob i Järfälla Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Matt-Jacob i Järfälla Aktiebolag har funnits sedan och 1971-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Matt-Jacob i Järfälla Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Nettov. 1, 175 41, Järfälla men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-58410520.

Järfälla arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Matt-Jacob i Järfälla Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Matt-Jacob i Järfälla Aktiebolag har idag 556043-6346 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Jacobsson, Jan Lennart -Jacobsson, Stig Lennart är den som för stunden ansvarar för Matt-Jacob i Järfälla Aktiebolag

Bolaget skall bedriva handel med mattor och tapeter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

I Matt-Jacob i Järfälla Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Jacobsson, Jan Lennart som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Jacobsson, Stig Lennart som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Jacobsson, Maj Gunborg som är född 1932 och har titeln Suppleant, Svärdlöf, Johan Niclas som är född 1970 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .