Järfällahus AB

Stockholms län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Järfälla och Järfällahus AB är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många bolag där och Järfällahus AB är ett av dem. Statusen för Järfällahus AB är att Bolaget är aktivt.

Järfällahus AB är ett Aktiebolag och skapades 1954-02-19. Det finns flera olika bolag i Stockholms län som är ett stort län. Järfälla där bolaget finns i jobbar för att bolag som Järfällahus AB ska trivas.

Järfällahus AB är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Järfälla så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Bolaget är ett kommunägt bostadsföretag och har till föremål för sin verksamhet att inom Järfälla kommun förvärva, bebygga, äga, förvalta och avyttra fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärs- och kontorslägenheter och kollektiva anordningar. Bolaget äger rätt att bedriva liknande byggnads- och förvaltningsuppdrag åt annan fastighetsägare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Järfällahus AB är momsregistrerat och det har de varit sedan 1991-01-01.

Idag är Järfällahus AB Privat, ej börsnoterat och det finns flera bolag som är det idag i Järfälla.

Vill man komma i kontakt med Järfällahus AB så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-58083600.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Hedlund, Tommy Lennart -Lindholm, Björn Erik Olof eller en av dem i förening med en av -Håkansson, Karl Hans Olof -Lennström, Johny Georg Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

De som är på något sätt har med Järfällahus AB är Hedlund, Tommy Lennart som är född 1955 och har titeln Extern firmatecknare, Lindholm, Björn Erik Olof som är född 1956 och har titeln Extern VD, Lennström, Johny Georg som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Arcuri, Catherine Natalie som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Burrau, Per Erik Fritjof som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Castillo Ortiz, Ada som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamotDubois, Gunnar Eugén som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Håkansson, Karl Hans Olof som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Vilhelmsson, Bernhard Allgun som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamotAndreasson, Göran Rolf Allan som är född 1942 och har titeln SuppleantAydin, Aydin som är född 1964 och har titeln SuppleantDahlgren, Astrid Agneta som är född 1955 och har titeln SuppleantEklund, Eva Margareta som är född 1955 och har titeln SuppleantLawestig, Pierre Georg Sebastian som är född 1972 och har titeln SuppleantRylander, Daniel Kennet som är född 1977 och har titeln SuppleantVesterlund, Clary Doris Margareta som är född 1958 och har titeln SuppleantWallén, Lars Olof som är född 1966 och har titeln RevisorBlomgren, Mats Lennart som är född 1959 och har titeln RevisorssuppleantEriksson, Kerstin Elisabet som är född 1936 och har titeln LekmannarevisorMarkstedt, Lars Birger Hansson som är född 1944 och har titeln LekmannarevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Järfällahus AB har 556059-1835 som sitt organisationsnummer.