R. Stahl Svenska Aktiebolag

Stockholms län

Information

I Järfälla finns det ett Aktiebolag som heter R. Stahl Svenska Aktiebolag. Det finns flera bolag som liknar R. Stahl Svenska Aktiebolag i Stockholms län. Järfälla är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

R. Stahl Svenska Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Stockholms län.

Sedan 1955-05-10 så har R. Stahl Svenska Aktiebolag varit registrerat och sedan 1980-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är R. Stahl Svenska Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Järfälla.

Vill man komma i kontakt med R. Stahl Svenska Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Hovv. 11, 177 58, Järfälla. Vi ni istället prata med R. Stahl Svenska Aktiebolag så kan ni göra det på 08-58011050.

Bolaget skall direkt eller genom delägarskap i andra bolag bedriva fabriksverkstads-, montering- serviceverksamhet ävensom import- och handelsrörelse med hissar och hissdelar samt annan härmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Staudinger, Lars-Uwe som är född 1964 och har titeln VD, Staudinger, Lars-Uwe som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Marx, Bernd Peter som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Staudinger, Carina Ingrid Mariann som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Engdal, Johan Henrik Valentin som är född 1966 och har titeln Revisor, Christensson, Sven Michael som är född 1966 och har titeln RevisorssuppleantSkeppargatans Revision AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Marx, Bernd Peter Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder .

R. Stahl Svenska Aktiebolag har 556061-3647 som sitt organisationsnummer.