Calfreddo AB

Stockholms län

Information

Calfreddo AB är ett av många verksamheter som finns i Järfälla. Det är nämligen den kommunen som Calfreddo AB finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Calfreddo AB som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1970-03-31.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Calfreddo AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-51171662.

Järfälla arbetar för att verksamheter som Calfreddo AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Calfreddo AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget ska bedriva försäljning och installationer av värme- och kylanläggningar, samt övrig därmed förknippad verksamhet. Dessutom ska bolaget bedriva köp, förvaltning och försäljning av fast och lös egendom, företrädesvis värdepapper, samt bedriva finansieringsverksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse och i lag om kreditmarknadsbolag.

Firmatecknare för Calfreddo AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Styrelsen skall bestå av 2 ledamöter och 1 suppleant..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Calfreddo AB och det är följande personer, Olsson, Bo Erik Olof som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Broberg, Brage Rolf Leander som är född 1954 och har titeln Suppleant, Forsman, Kjell Henning som är född 1949 och har titeln Revisor, Kjell Forsman Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Calfreddo AB är 556134-4598.