Serco Aktiebolag

Stockholms län

Information

Serco Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Järfälla som är den kommunen där Serco Aktiebolag finns. I Järfälla så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Serco Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Serco Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Serco Aktiebolag har funnits sedan och 1984-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Serco Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Riksdalerv. 7, 175 67, Järfälla men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-893900.

Järfälla arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Serco Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Serco Aktiebolag har idag 556242-0272 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Serco Aktiebolag

Bolaget skall vara agent återförsäljare inom industrielektroteknik och industriell vägning med kompletterande tillverkning i Sverige, samt bedriva skrivbyråverksamhet, ord- och textbehandling med databaserad registerhantering, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Serco Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Riise, Jan Thomas som är född 1964 och har titeln VD, Riise, Jan Thomas som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Riise, Siv Majvor som är född 1934 och har titeln Suppleant, Vidh, Per Matthias som är född 1970 och har titeln Revisor, Mapema Revisionsbyrå Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, .