CARL HOLMQVIST Aktiebolag

Stockholms län

Information

CARL HOLMQVIST Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Järfälla som är den kommunen där CARL HOLMQVIST Aktiebolag finns. I Järfälla så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. CARL HOLMQVIST Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket CARL HOLMQVIST Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. CARL HOLMQVIST Aktiebolag har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till CARL HOLMQVIST Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Drottningg. 11 A, 733 30, Sala men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-58032458.

Järfälla arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är CARL HOLMQVIST Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

CARL HOLMQVIST Aktiebolag har idag 556385-7399 som sitt organisationummer.

Firman tecknas ensam av -likvidatorn är den som för stunden ansvarar för CARL HOLMQVIST Aktiebolag

Bolaget skall bedriva kioskrörelse, utföra trädgårds- och markentreprenadarbeten, tävlingsverksamhet och handel med hästar samt uppfödning av hästar, handel och förvaltning av värdepapper, samt idka därmed förenliga verksamheter.

I CARL HOLMQVIST Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Viklund, Per Olof som är född 1944 och har titeln Likvidator, Persson, Kent Olof som är född 1945 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .