Kidata Aktiebolag

Stockholms län

Information

Kidata Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Järfälla som är den kommunen där Kidata Aktiebolag finns. I Järfälla så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Kidata Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Kidata Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Kidata Aktiebolag har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Kidata Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Högbyv. 60, 175 54, Järfälla men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-58038850.

Järfälla arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Kidata Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Kidata Aktiebolag har idag 556389-1513 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Kidata Aktiebolag

Bolaget skall bedriva försäljning av datorer och datortillbehör bedriva konsultverksamhet inom området informationsbehandling äga och förvalta fast egendom idka handel med värdepapper

I Kidata Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Kiritsis, Nikos Nikolas som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Kiritsis, Mia Maria Elisabet som är född 1963 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Norman, Hans Gustav som är född 1974 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .