CY Media AB

Stockholms län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Järfälla och CY Media AB är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många verksamheter där och CY Media AB är ett av dem. Statusen för CY Media AB är att Bolaget är inaktivt.

CY Media AB är ett Aktiebolag och skapades 2006-10-24. Det finns flera olika verksamheter i Stockholms län som är ett stort län. Järfälla där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som CY Media AB ska trivas.

I Järfälla så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva annonsverksamhet dvs utformning och produktion av annonser, trycksaker och liknande information, bedriva reklam-, marknads- och mediakonsultation inklusive mediakontakter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att CY Media AB inte är momsregistrerat.

Idag är CY Media AB Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter som är det idag i Järfälla.

Vill man komma i kontakt med CY Media AB så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas ensam av -likvidatorn Bolaget saknar registrerad kvalificerad revisor..

De som är på något sätt har med CY Media AB är Hökerberg, Klas Håkan Lars som är född 1944 och har titeln Likvidator, .

CY Media AB har 556713-6204 som sitt organisationsnummer.